WHOIS  |  WINKELWAGEN  |  LOGIN
NIEUWS

Momenteel geen nieuws

ONZE KLANTEN

                    
IN DE MEDIA

     
HELP

Antwoord op al uw vragen:
Raadpleeg onze FAQ
Download handleidingen
Contacteer de support afdeling

Tel Helpdesk : +31 (0)88 0074990
Bereikbaar op werkdagen
van 9:00 tot 17:00 uur CETAlgemeen
Administratie
Domeinen
Email
Hosting

    

Dootall wordt VDX internet

Naar de VDX FAQ

Staat uw antwoord er niet tussen, maak dan gebruik van het contactformulier.
Categorie Hosting

01) Wat is de padnaam naar sendmail?
.
02) Wat is de padnaam naar de FTP gebruiker?
.
03) Kan ik gebruik maken van .htaccess bestanden?
.
04) Ik krijg de melding '368 Maximum allowed virtual hosts reached' bij het aanmaken van een web koppeling naar mijn hostingaccount.
.
05) Kan ik met jullie accounts ook op het internet komen?
.
06) Kan ik Front Page extensies gebruiken?
.
07) Hoe koppel ik mijn hosting account aan mijn domeinnaam?
.
08) Hoe kan ik bestanden op de server plaatsen?
.
09) Ondersteunen jullie ASP(.NET)?
.
10) Ik wil een e-mail formulier gebruiken, hoe doe ik dat?
.
11) Wat kost extra dataverkeer?
.
12) Hoelang duurt de activatie van een account?
.
13) MySQL gebruiken vanuit ASP(.NET)
.
01) Wat is de padnaam naar sendmail?
U kunt in PERL, CGI scripts verwijzen naar: /usr/sbin/sendmail.
02) Wat is de padnaam naar de FTP gebruiker?
De padnaam voor het gebruik in scripts is: /var/www/[ftp_gebruiker]/[map_in_gebruiker].
03) Kan ik gebruik maken van .htaccess bestanden?
Ja, u kunt .htaccess bestanden maken en via FTP op de server plaatsen.
04) Ik krijg de melding '368 Maximum allowed virtual hosts reached' bij het aanmaken van een web koppeling naar mijn hostingaccount.
Deze foutmelding geeft aan dat u het maximum aantal domeinen heeft bereikt dat u aan uw hostingaccount kunt koppelen. Als u op onze website op de tekst 'Koppelingen tussen domeinen en accounts' klikt kunt u zien welke verwijzingen actief zijn. Eventueel overbodige verwijzingen kunt u hier verwijderen zodat er nieuwe verwijzingen kunnen worden aangemaakt.
05) Kan ik met jullie accounts ook op het internet komen?
Nee, wij verzorgen uitsluitend ‘hosting’ diensten. U kunt met iedere toegangsprovider verbinding maken met onze servers.
06) Kan ik Front Page extensies gebruiken?
Ja, u dient hiervoor een gebruiker aan te maken op één van onze Windows servers.
07) Hoe koppel ik mijn hosting account aan mijn domeinnaam?
U kunt een domein koppelen aan een directory onder een bestaande FTP gebruiker. Dit doet u door naar 'Web forwarding (DNS)' te gaan en te klikken op 'verwijzing aanmaken'. In het scherm wat daarop volgt kunt u in de linker kolom een optioneel subdomein opgeven. In de rechter kolom selecteert u 'Account bij Dootall (FTP)' en kiest u de FTP gebruiker in kwestie in het uitklapmenu. In het tekstveld daaronder kunt u aangeven in welke directory de website bestanden zich (gaan) bevinden.
08) Hoe kan ik bestanden op de server plaatsen?
Meest handig is het gebruik van een FTP programma. Aan te raden programma is Smart FTP, dat kunt u gratis downloaden via: http://www.smartftp.com.
09) Ondersteunen jullie ASP(.NET)?
Ja, u dient hiervoor een gebruiker aan te maken op één van onze Windows servers.
10) Ik wil een e-mail formulier gebruiken, hoe doe ik dat?
Wij hebben ‘out-of-the-box’ oplossing die u, aan de hand van het volgende voorbeeld kunt implementeren in uw pagina's: https://secure.dootall.com/syncer/scripts/email.html. U kunt eventueel ook zelf een PHP/PERL script op de server plaatsen.
11) Wat kost extra dataverkeer?
Normaal gesproken brengen wij bij overschrijding van het data limiet geen kosten in rekening. Bij herhaling zullen wij u verzoeken te upgraden. Bij abnormale overschrijding zal € 2,- per teveel gebruikte gigabyte in rekening worden gebracht.
12) Hoelang duurt de activatie van een account?
Een account is gelijk na aanvraag operationeel. U kunt dus meteen inloggen via bijvoorbeeld FTP.
13) MySQL gebruiken vanuit ASP(.NET)
Het is mogelijk om MySQL databases te benaderen vanuit ASP(.NET). Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de op onze Windows systemen geïnstalleerde MyODBC/MySQL ODBC 3.51 Driver. De gebruikte databases moeten wel toegankelijk zijn voor iedere willekeurige host. Hieronder worden enkele voorbeelden getoond waarin gebruik wordt gemaakt van de MySQL

Voorbeeld ASP code:

<%
Dim objRS,objConn

Set objConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.ConnectionString="DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};SERVER=serveradres;DATABASE=database\gebruikersnaam;USER=database\gebruikersnaam;PASSWORD=wachtwoord;OPTION=3;"
objConn.open
set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open "Select * from tabelnaam", objConn

do until objRS.EOF
for each x in objRS.Fields
Response.Write(x.name)
Response.Write(" = ")
Response.Write(x.value & "<br />")
next
Response.Write("<br />")
objRS.MoveNext
loop

objRS.close
objConn.close
%>


Voorbeeld ASP.NET code in C#:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="False"
EnableSessionState="False" EnableViewState="False" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.Odbc" %>

<script runat="server">
private const string ConnStr = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};" +
"Server=serveradres;Database=database\gebruikersnaam;uid=database\gebruikersnaam;pwd=wachtwoord;option=3";

protected override void OnInit(EventArgs e)
{
base.OnInit(e);

using(OdbcConnection con = new OdbcConnection(ConnStr))
using(OdbcCommand cmd = new OdbcCommand("SELECT * FROM tabelnaam", con))
{
con.Open();
dgrAllNames.DataSource = cmd.ExecuteReader(
CommandBehavior.CloseConnection |
CommandBehavior.SingleResult);
dgrAllNames.DataBind();
}
}
</script>

<html>
<head>
<title>Displaying Records from MySQL test table</title>
<style>
body { font: 100% Verdana; }
</style>
</head>
<body>

<p align="center">All records in the test table:</p>

<asp:DataGrid ID="dgrAllNames" HorizontalAlign="Center"
CellPadding="3" Runat="server" />

</body>
</html>

DOOTALL B.V. © 2002-2018 | ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN | ALGEMENE VOORWAARDEN | GEBRUIKERSVOORWAARDEN | PRIVACY VERKLARING | RESPONSIBLE DISCLOSURE POLICY


Dootall is onderdeel van IT-Ernity
Dootall is onderdeel van IT-Ernity
Dootall - ISO 27001 gecertificeerd
Dootall - ISO 27001 gecertificeerd
Dootall - ISO 9001 gecertificeerd
Dootall - ISO 9001 gecertificeerd